Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken.?Door een leerling doelgericht te laten werken aan een taak en indien nodig tijdens dit leerproces hulp te zoeken, stimuleer je het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn. De leerkracht begeleidt en coacht de leerling bij het zelfstandig werken.

Leer mij het zelf te doen.