Thematafel

Woordparaplu beroepen.

In groep 3/4 zijn we dagelijks bezig met de vakken rekenen, spelling, taal en lezen. Er wordt zowel digitaal op de laptops als op papier gewerkt om de lesstof te leren. Ook zijn wij bezig met het schrijven van teksten. Het schrijfdoel halen wij uit de taalmethode, maar door deze werkvorm hebben de kinderen meer eigen inbreng en zijn meer gemotiveerd.
Naast deze dagelijkse vakken is er veel tijd bij ons in de klas ingeruimd voor het werken met thema’s. Elk schooljaar zijn er 4 hoofdthema’s waarover wij werken.

Elke woensdag hebben wij begrijpend lezen met de methode Nieuwsbegrip, hierbij werken wij met coöperatieve werkvormen. Zo leert ieder kind op zijn eigen niveau, samen en met elkaar.

Op maandag en donderdag hebben wij gymles. Als het mooi weer is zijn we vaak op 1 van de dagen buiten aan het gymmen. Verstoppertje is wel 1 van onze favoriete spelletjes om buiten te spelen op ons mooie ruime plein.

Op dinsdag en donderdag werken wij groepsdoorbrekend aan het thema samen met groep 1/2. Wij doen dan verschillende activiteiten op alle leergebieden. Dit noemen wij Mixen.

In groep 3/4 werken we met een weektaak, daarop staat wat we wekelijks moeten maken. Ook plannen wij al zelf een aantal taken in op de weektaak.

Aan het eind van het jaar gaan we samen op schoolreis met groep 5/6.

Bijzonder van stam tot kruin