Lef  

Leerstof passend aanbieden door:

 • Oog voor: talent, behoeften en manier van leren van kinderen
 • Uitgaan van leerlijnen waarbij het kind centraal staat
 • Gebruikmaken van elkaars specialisme
 • Reflecteren op eigen onderwijs en feedback geven                                            

Open    

Versterken communicatie door:

 • Persoonlijke overlegmomenten
 • Duidelijke informatievoorziening
 • Inspelen op informatiebehoefte
 • Leren van en met elkaar

Verbindend

Vergroting ouderbetrokkenheid door:

 • Het kind centraal stellen
 • Overlegmomenten
 • Uitspreken van verwachtingen naar elkaar
 • Ouders betrekken bij schoolactiviteiten

Lef – Open – Verbindend