Tijdlijn maken bij nieuwsbegrip.

Weerwoord woordenschatontwikkeling

Welkom in de groep 5/6.

Onze groep bestaat uit 22 kinderen, 9 in groep 6 en 13 in groep 5. Onze juf heet juf Marjan, en zij is er de hele week. Op maandag komt één keer in de twee weken juf Salomé muziekles geven. Op dinsdag en donderdag hebben we gym.

Elke dag beginnen we met Trefwoord. Daarna gaan we allemaal naar onze plek in de klas. Elke week hebben we een andere plak in de klas.

We werken elke dag  aan taal, rekenen en spelling.  Daarnaast schrijven we in ons schrijfschrift, maken we teksten en werken we in werkboeken aan aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Op dinsdag Lezen we een tekst van Nieuwsbegrip. Dit is een tekst over iets wat in het nieuws is. Door middel van coöperatieve werkvormen oefenen we samen maar op ons eigen niveau met begrijpend lezen.

Op dinsdag en donderdag gaan we in groepjes PRAVOO-lezen. Dit doen we van groep 4 t/m 8 door elkaar. We oefenen dan op ons eigen AVI-niveau. Vóór elke vakantie doen we dan een AVI-toets om te kijken of we al een niveau hoger mogen lezen.

Op vrijdag hebben we ook nog Crea. Dit doen we groepsdoorbrekend van groep 5 t/m 8. We leren allerlei technieken zoals bijvoorbeeld weven en figuurzagen.

Bijzonder van stam tot kruin