Tijdlijn maken bij nieuwsbegrip.

Weerwoord woordenschatontwikkeling

Welkom in de groep 5/6.

Onze groep bestaat uit 17 kinderen, 10 in groep 6 en 7 in groep 5. Onze juf heet juf Marjan, en zij is er de hele week. Op maandag komt één keer in de twee weken juf Salomé muziekles geven. Op dinsdag hebben we gym van meester Molle en op vrijdag hebben we gym van juf Hilde.

Elke dag beginnen we in de kring met Trefwoord. Daarna gaan we ellemaal een plekje zoeken in de klas. We kiezen een plek waar we fijn kunnen werken. We mogen elke dag een andere plek kiezen.

We werken elke dag op de tablet met Snappet aan taal, rekenen en spelling.  Daarnaast schrijven we in ons schrijfschrift, maken we teksten en werken we in werkboeken aan aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Op donderdag Lezen we een tekst van Nieuwsbegrip. Dit is een tekst over iets wat in het nieuws is. Door middel van coöperatieve werkvormen oefenen we samen maar op ons eigen niveau met begrijpend lezen.

Op dinsdag en donderdag gaan we in groepjes PRAVOO-lezen. Dit doen we van groep 4 t/m 8 door elkaar. We oefenen dan op ons eigen AVI-niveau. Vóór elke vakantie doen we dan een AVI-toets om te kijken of we al een niveau hoger mogen lezen.

Op woensdag hebben we ook nog Creatiek. Dit doen we groepsdoorbrekend van groep 5 t/m 8. We leren allerlei technieken zoals bijvoorbeeld weven en figuurzagen.

Bijzonder van stam tot kruin