Welkom in de bovenbouw. Onze groep bestaat uit 22 kinderen, 10 in groep 7 en 12 in groep 8. Samen met onze juffen Wendy en Hilde maken we er een bijzonder jaar van. Juf Wendy is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Hilde is er op woensdag, donderdag en vrijdag.

In groep 7/8 zijn we dagelijks bezig met de vakken rekenen, spelling, taal en lezen. Er wordt zowel digitaal op de eigen laptops als op papier gewerkt om de lesstof te leren. Ook zijn wij dagelijks bezig met het schrijven van teksten. Het schrijfdoel halen wij uit de taalmethode, maar door deze werkvorm hebben de kinderen meer eigen inbreng en zijn meer gemotiveerd.
Naast deze dagelijkse vakken is er veel tijd bij ons in de klas ingeruimd voor vakken als aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, verkeer en Engels. Elke dinsdag hebben wij begrijpend lezen met de methode Nieuwsbegrip, hierbij werken wij met coöperatieve werkvormen. Zo leert ieder kind op zijn eigen niveau, samen en met elkaar.

Op maandag en donderdag hebben wij gymles, deze lessen worden gegeven door de juffen of worden voorbereid en gegeven door de kinderen zelf. Tijdens creatiek kunnen wij groepsdoorbrekend, in verschillende rondes en met verschillende technieken helemaal los gaan op creatief gebied.

In groep 7/8 werken we met een weektaak, daarop staat wat we wekelijks moeten maken. Ook plannen wij ons huiswerk in onze agenda. Dit alles doen we zodat we goed voorbereid worden op het voortgezet onderwijs.

Regelmatig schrijven wij ons in voor een leerlinggesprek met de juf. Tijdens dit gesprek bespreken wij hoe het gaat in de klas. Ook kiezen wij zelf een leerdoel om aan te werken. Deze wordt, na een aantal weken, in een nieuw gesprek geëvalueerd met de juf.

Aan het eind van het jaar gaan we samen op schoolkamp, een bijzondere ervaring. Uiteraard sluiten we af met een spetterende musical!

Bijzonder van stam tot kruin