Kindcentrum de Fladderiep

Kindcentrum “De Fladderiep” maakt deel uit van de Stichting Aves en de Stichting Startpunt.

STICHTING AVES

Aves biedt een grote verscheidenheid in identiteitsgebonden onderwijs aan in de kernen van de Noordoostpolder, Vollenhove en Kampen. Voor ouders is het daardoor mogelijk om een school te kiezen die aansluit bij hun levensbeschouwing.

De kernwaarden van Aves zijn: verbinden, vertrouwen en lef. Deze waarden zijn richtinggevend voor de inrichting van de organisatie en haar scholen.

De organisatie wordt aangestuurd door het College van Bestuur:

  • Kristiaan Strijker(voorzitter) taakvelden: vertegenwoordiging en organisatie, onderwijs en materiële zaken
  • Jos Timmermans taakvelden: identiteit, financiën en personeelszaken

De GMR en de Raad van Toezicht fungeren als wettelijke aanspreekpunten en toezichthouders.

Voor meer informatie: zie www.aves.nl

 

STICHTING STARTPUNT

Startpunt is een dynamische organisatie met peuterstartgroepen verspreid over de Noordoostpolder. Het biedt 2 tot 4 jarige peuters een mooie plek om de wereld buiten de thuissituatie te ontdekken.

De kernwaarden van Startpunt zijn:
integriteit, professionaliteit, bevlogenheid en creativiteit.

Startpunt zal alles in het werk stellen om, samen met ouders en betrokken partners, de zorg te optimaliseren voor het jonge kind.

Voor meer informatie: zie  www.start-punt.com

 

Zuidermeent 3

8317 AC Kraggenburg

Tel:                  School                         0527-252884       mob. 0640513242

                        Peuterstartgroep       0683197990

                        BSO                             0621457880    

Email:             School:                         dsdefladderiep@aves.nl

                        PSZ:                             hetkwetternest@start-punt.com

                        BSO:                            bso-defladderiep@start-punt.com             

Website:         School:                        www.swsdefladderiep

                        PSZ en BSO                www.start-punt.com

Een plek in het dorp waar iedereen samenkomt.