Groep 1-2: Mussen: Rian Winter en Anne Marie van Fraeijenhove

.                 Merels:  Chris de Boer en Alie van Kampen

Groep 3-4: Henriette Linker en Molle Stuiver

Groep 5-6: Marjan de Waal

Groep 7-8: Hilde Faber en Wendy Willemsen

Extra ondersteuning groep 5-8: Molle Stuiver

Directie:                                        Anne-Marie van Fraeijenhove

IB-er:                                             Antsje Beukens

Daltoncoördinator en ICT-er:      Henriëtte Linker

 

 

Klik op onderstaande link om te zien op welke dagen de leerkracht aanwezig is.

Groepsindeling

Bijzonder van stam tot kruin.