Op de Fladderiep, werken we met teksten. Het schrijven van en werken met teksten is een onderdeel van ons lees- en taalonderwijs.
Teksten schrijven met kinderen is erg leuk en leerzaam.

Teksten spelen een grote rol bij het leren lezen. Door kinderen zelf teksten te laten schrijven en de lesstof hieruit te halen, komt dit uit de belevingswereld van kinderen zelf en wordt de motivatie om te leren groter.

Het werken met teksten heeft een positieve werking op de sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden. De kinderen zijn meer betrokken bij elkaars belevingswereld omdat de teksten ook worden besproken met elkaar. Elk kind werkt op zijn eigen niveau.

Kinderen leren hun gedachten en ideeën over te brengen op papier. Verder wordt ook de creativiteit ontwikkeld d.m.v. het maken van illustraties bij hun teksten.

In de onderstaande carrousel kun je teksten van de verschillende groepen lezen.

Klik op de + om de afbeeldingen vergroten. Via de pijlen ga je naar de volgende afbeelding.

Hoe gaan we te werk:

Een tekst wordt geschreven n.a.v. een opdracht van de leerkracht of een gebeurtenis van de leerlingen zelf.

Bij de kleuters begint dit met tekenen van een onderwerp dat bij het thema hoort wat op dat moment centraal staat. De leerkracht schrijft hierbij een zin en/of woorden. Kleuters die dat willen mogen zelf proberen er iets bij de schrijven of te stempelen. Dit kan zich ontwikkelen tot het zelf schrijven of typen van woorden of een zin.

In de midden- en bovenbouw schrijven/stempelen/ typen de kinderen zelf een tekst. Dit kan een opdracht zijn uit de methode, maar ook een vrij tekst opdracht. Er wordt aandacht besteed aan het schrijven van brieven, een handleiding, een gedicht, een elfje of een tekst naar aanleiding van een thema.

Met verschillende materialen en technieken worden er illustraties/tekeningen bij gemaakt. De teksten worden door de kinderen aan de groep voorgelezen en met elkaar besproken.  Daarna wordt een van de teksten gekozen die dan een tijd centraal staat in de lessen. Dit kunnen taallessen zijn, maar ook spellinglessen.

We zorgen er voor dat verschillende tekstsoorten aan bod komen zodat we voldoen aan de kerndoelen.

Door dit werken met teksten merken we dat kinderen veel vrijer worden en ook meer fantasie krijgen. Ze zijn gemotiveerd en beginnen enthousiast aan elke tekst.

Bijzonder van stam tot kruin