Welkom op de pagina van groep 1 en 2. Er zijn 2 groepen 1-2, de Merels en de Mussen. We starten ’s morgens in de eigen groep. Tijdens het buitenspelen/gymmen en Daltontijd, (moment dat we gaan werken en spelen) werken de kinderen door elkaar.  Bij reken- en taalactiviteiten worden de groepen gesplist naar niveau. Hieronder kun je zien en lezen hoe de Daltonwaarden van het Daltononderwijs een belangrijke plaats innemen in onze groepen.

Zelfstandigheid

Wij proberen de kinderen zelf zoveel mogelijk te laten doen. In de klas is alles zo ingericht voor de kinderen dat materialen goed bereikbaar zijn en dat duidelijk is waar alles ligt. Wij stimuleren de kinderen om het zelf te willen doen en trots op alles te zijn wat ze lukt!  Een uitgangspunt hierbij is:

Wat het kind zelf kan, mag het zelf doen.

Op vrijdag kiezen de kinderen op het kiesbord wat en op welke dag ze een taak willen doen. Zij kunnen de week erna dan zelf zien welke taak ze hebben gekozen om te werken of te spelen. Ze helpen elkaar waar nodig, bv. waar ze spullen kunnen pakken, wat de opdracht is van een taak en bij het dichtmaken van een schort. Is de taak klaar dan wordt het kaartje op het kiesbord omgekeerd. Is het nog niet af, keren ze het kaartje niet om maar maken ze het op vrijdag af. Ze leren op deze manier zelf verantwoordelijk te zijn voor hun taken.

In de klas hangen dagkaarten. Elke ochtend wordt de knijper verplaats naar de goede dag. De dagen hebben verschillende kleuren en zijn ingedeeld in 2 delen, de ochtend en de middag. Dezelfde kleuren zie je ook terug in de kaartjes van het kiesbord. De dagritmekaarten geven de structuur van de dag weer, zo kunnen bijvoorbeeld  of ze in de kring gaan , wanneer ze Daltontijd hebben en op welk moment ze naar buiten gaan.

 

Verantwoordelijkheid

Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hoe en wanneer ze iets willen doen. Na de taak moeten ze de spullen weer netjes opruimen en schoonmaken. Er zijn ook allerlei huishoudelijke taken in een kleutergroep. Op deze manier leren de kinderen dat ze verantwoordelijk zijn voor hun omgeving.

Kinderen zijn verantwoordelijk voor verschillende taken binnen de groep. Zo is er iemand postbode, deze zorgt dat de post uit de brievenbus gehaald wordt. Er zijn kinderen die schuurhulp zijn. Ze helpen met het uitdelen en opruimen van de spelmaterialen van buiten. Ook zijn er kinderen die verantwoordelijk zijn voor de kast met puzzels, liggen ze op de juiste plek? Alle spullen in de kasten zijn gestickerd, zo weten kinderen precies waar het in de kast moet staan. Ook wordt er gebruik gemaakt van handelingswijzers, hierop staan foto’s hoe je bv. de kwasten schoonmaakt, een spel moet opruimen, een puzzel kan maken of een vouwreeks waar je kunt zien hoe je iets moet vouwen. In de huishoek en bouwhoek hangen foto’s hoe ze de spullen opgeruimd moeten worden.

 

Samenwerken

We proberen het zelfstandig worden en zijn te stimuleren door het werken met maatjes. In het dagelijks leven moet een mens samenwerken met andere mensen, die hij niet altijd zelf heeft gekozen. Wij vinden het belangrijk om kinderen op de basisschool te leren hoe je goed kunt samenwerken en van elkaar kunt leren. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen kinderen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden.

Van en met elkaar leren

Als kinderen nieuw op school komen krijgen ze een “supermaatje”, dat is iemand die al langer op school zit en aan wie ze hulp kunnen vragen. Ook hebben alle kinderen iedere week een wisselend maatje. Ze helpen elkaar als ze iets niet weten, ze hoeven dan niet direct naar juf. Met een handelingswijzer van Donald Duck wordt dit aangegeven. We noemen dit “uitgestelde aandacht”. Lukt het dan nog niet dan kunnen ze het altijd aan de juf vragen.

 

Reflecteren

Er wordt bij kleuters tijdens het werken al gevraagd naar de manier waarop en waarom ze het  zo gedaan hebben. We noemen dat reflecteren. Wat vond je goed gaan? Was er iets wat je moeilijk vond? Wat zou je eventueel een andere keer anders doen? Waar ben je trots op? Zo reflecteren ze op hun gedrag en leerproces.

 

Thematafel

We werken in onze groep rond allerlei thema’s. Zo’n thema staat een week of zes centraal. Binnen dat thema komen de leerdoelen voor keuters aan bod. We registeren niet door te toetsen maar te observeren. We proberen samen met kind aan de doelen te werken. Het kan fijn zijn om te weten wat je al kan en wat je nog graag wilt leren.

 

Letter van de week

Elke 2 weken wordt er een nieuwe letter aangeboden. Er worden spullen verzameld op de”lettertafel” die met de letter beginnen en door groep 2 in een letterboekje worden uitgewerkt.

Ook wordt er wekelijks aandacht besteed aan cijfers en begrippen als evenveel, meer, minder. Met spellen uit o.a  Met sprongen vooruit wordt dit geoefend. in groep 2 werken ook ze in het cijferboekje.