De activiteitencommissie (AC) heeft als taak het organiseren en voorbereiden van activiteiten voor de kinderen, in samenwerking met het team. Zo levert de activiteitencommissie een belangrijke bijdrage aan activiteiten als het Sinterklaasfeest, Kerstmis en startfeest. Bij de uitvoering van deze activiteiten is hulp van andere ouders natuurlijk onontbeerlijk. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders een formulier met daarin alle voorgenomen activiteiten het komende schooljaar. Op een begeleidend formulier kunt u aangeven bij welke activiteit u mee kunt helpen.

Tevens zijn de leden van de AC onderverdeeld als klassenouder en daarmee aanspreekpunt voor de leerkrachten voor het regelen van vervoer bij uitjes, verjaardagen etc.

De leden van de Activiteitencommissie worden voor een periode van 3 jaar gekozen. Daarna kan men zich eenmaal herkiesbaar stellen.

De Activiteiten Commissie bestaat uit:

  • een dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) zij hebben tevens contact met de directie over lopende zaken aangaande de activiteiten.
  • leden van de Activiteiten Commissie. Zij dragen de verantwoordelijkheid samen met een teamlid m.b.t. de te organiseren activiteiten.

De AC vergadert ongeveer 6x per jaar.

Bijzonder van stam tot kruin.