Op de Fladderiep vinden we het belangrijk dat kinderen meedenken met het schoolgebeuren om het plezier zoveel mogelijk te vergroten en de voorwaarden om goed te kunnen leren te optimaliseren. Kinderen weten het beste wat ze zelf willen. Ze kunnen heel goed aangeven wat er beter kan op school. Kinderen hebben zelf veel goede ideeën. Zij kunnen meebeslissen over verschillende onderwerpen, zoals de inrichting van het schoolplein, de manier van omgaan met elkaar of de inhoud van verschillende vieringen op school. De leerlingenraad wordt gekozen door de kinderen uit groep 3 t/m 8. We vergaderen 5 keer per jaar. Er is een voorzitter en een secretaris. De voorzitter en de secretaris zijn leerlingen uit groep 7 of 8. De secretaris maakt verslag van elke vergadering. De leden van de leerlingenraad koppelen hetgeen besproken is terug aan de eigen groep en verzamelen ideeën, die uitvoerbaar en realistisch zijn. Er kunnen ook ideeën in de bus in de hal ingeleverd worden door andere kinderen of ouders.

Bijzonder van stam tot kruin