Mixen

In groep 1/2 wordt thematisch gewerkt. Tijdens het mixen, twee middagen in de week, sluiten groep
3 en 4 bij deze thema’s aan. Er komen wereld oriënterende thema’s aan bod.
Mixen houdt in dat de leerlingen uit deze groepen samen en groepsdoorbrekend bezig zijn. Hier is
het samenwerkend leren een belangrijk doel bij de keuze uit verschillende speelhoeken en
opdrachten.

Het thema van de Kinderboekenweek “Worden wat je wil” stond centraal tijdens het mixen

 

Dictee

Op vrijdag en dinsdag doen groep 3-8 op school het “gekke dictee” . Op veel verschillende manieren zijn kinderen in de middenruimte of op het plein bezig met woorden van een spellingcategorie.   Ze rennen over het plein, volgen een parcours of sjoelen met sjoelstenen onder kasten door. Al bewegend oefenen de kinderen de woorden en maken ze  de woorden eigen.

 

De kinderen dobbelen met 2 dobbelstenen, om vervolgens naar de pylon met het juiste aantal ogen te rennen. (Stiekem waren we ook al aan het rekenen). Op die pylon stond een woord. Deze gingen de kinderen opschrijven in hun schrift.