Deze gids biedt u de nodige informatie over het Kindcentrum de Fladderiep uit Kraggenburg.  Naast praktische zaken informeren wij u ook over de veranderingsdoelen en verbeterpunten voor de komende schooljaren. 

Wat staat er in deze gids?  

In onze schoolgids treft u een grote verscheidenheid aan van onderwerpen die informatie geven over ons Kindcentrum, de Peuterstartgroep (PSZ) en de Buitenschoolse opvang (BSO). Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

  • Wat doen de MR en de AC? 
  • Hoe is het onderwijs en de opvang in het Kindcentrum georganiseerd en wat leren de kinderen? 
  • Op welke wijze worden kinderen begeleid die extra zorg nodig hebben? 
  • Welke resultaten behalen we met onze leerlingen? 
  • Hoe zien onze verbeterplannen eruit?  

De gids geeft de lezer een compleet beeld van ons Kindcentrum. Dit beeld wordt door ons graag toegelicht met een kennismakingsgesprek en een rondleiding door ons dynamisch gebouw  

De gids is opgesteld door het team van het Kindcentrum in samenspraak met de MR van de school. Het is tevens een verantwoordingsdocument voor het bestuur van de Stichting Aves, de onderwijsinspectie en Startpunt. Elk jaar wordt de gids geactualiseerd en aangeboden aan de nieuwe ouders. Tevens staat de gids op de website van de school.   

Verantwoordingsdocumenten die de school hanteert zijn het schoolplan (één keer per vier jaar), een jaarlijks verbeterplan, het jaarverslag en de schooljaarkalender.  

Voor de Peuterspeelzaal en de BSO wordt het pedagogisch beleidsplan gehanteerd. 

Informatiegids Kindcentrum 2022 2023

Bijzonder van stam tot kruin