Op Daltonschool “De Fladderiep” kunnen kinderen overblijven. Dit gebeurt onder leiding van de overblijfcommissie. De directie is aanspreekpunt en coördineert het overblijven in samenspraak met de ouders. Klachten en vragen over het overblijven worden door haar in behandeling genomen en teruggekoppeld naar de overblijfouders. Regels en afspraken kunt u vinden in het overblijfboekje dat jaarlijks wordt bijgesteld. Tijdens het overblijven gelden de schoolregels. Deze schoolregels zijn bekend bij de overblijfouders en worden toegepast. Indien nodig (bij calamiteiten tijdens de pauzes) treedt de overblijfouder in contact met de betrokken groepsleerkrachten. Jaarlijks legt de overblijfcommissie in een financieel overzicht verantwoording af aan de ouders die gebruik maken van de overblijfregeling.

Overblijfboekje 21 22

Bijzonder van stam tot kruin.