Het daltononderwijs probeert zo efficiënt mogelijk te werken. Onderwijsleertijd, middelen, en instructie zo efficiënt mogelijk en op maat in te zetten; zelfstandig werken als het kan en samenwerken als dat wenselijk is. Door zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de vaardigheden, talenten en kennis van leerkrachten en leerlingen, komen we tot een doelmatige inzet van tijd. Door kinderen steeds meer verantwoordelijkheid te laten dragen voor een eigen leer- en ontwikkelingsproces en rekening te houden met individuele verschillen en persoonlijke leerdoelen, zal de leeropbrengst worden verhoogd. Daarvoor is het noodzakelijk, dat een leerling leert reflecteren op zijn eigen leerproces.

 

Door zo optimaal mogelijk

gebruik te maken van

de vaardigheden, talenten

en kennis

van de leerkrachten en leerlingen

komen we tot een doelmatige

inzet van tijd.

Het beste uit jezelf halen.