ICT onderwijs 

In alle groepen maken we gebruik van computers, digitale schoolborden, laptops en tablets. Educatieve software proberen we zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de methodes die we gebruiken. Met name het taal – en leesonderwijs, het spellingsonderwijs en het rekenonderwijs worden middels de computer ondersteund. Alle groepen maken intensief gebruik van een digitaal schoolbord.

Voor administratief gebruik (opstellen dag – en weektaken, registratie afwezigheid, leerlingvolg- systeem Parnassys, lesprogramma’s) is voor elke groepsleerkracht een eigen computer beschikbaar die volop wordt gebruikt. Parro wordt gebruikt voor communicatie met de ouders.

In de groepen 5 t/m 8 hebben alle kinderen de beschikking over een eigen laptop of tablet. In de groepen 1 t/m 4 zijn er laptops en ipads in de klas.

 

De volgende materialen worden gebruikt om kinderen vaardigheden te leren op het gebied van ICT:

  • 2 mindstorm robots ( worden o.a. gebruikt voor de Lego League)
  • 7 Bee-Bots
  • 1 constructie robot
  • 1 Dash & Dot
  • 2 Ozo bots
  • 4 Ipads

Bijzonder van stam tot kruin