De Fladderiep vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen en leerkrachten. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, vormen het uitgangspunt van ons privacy beleid. In verband met deze nieuwe wetgeving zijn we druk doende om het Privacy protocol aan te passen, een nieuw Privacyreglement op te stellen en daaruit voortvloeiende maatregelen te treffen.

 Het is ouders/verzorgers niet toegestaan om foto’s en filmpjes van kinderen, anders dan hun eigen op sociale media te verspreiden. De school zal tijdens evenementen zelf foto’s en video’s maken en deze verspreiden via de eigen sociale media (Parro), waarbij er rekening gehouden wordt met de privacy rechten van het kind. Bovenstaande geldt ook voor foto’s en video’s van leerkrachten en ouders.

Meer informatie over ons privacy beleid vindt u op de website van Aves.

Bijzonder van stam tot kruin.