Werken met teksten

Het werken met teksten is een mooie manier om met taal bezig te zijn. Bij de kleuters worden er woorden bij een tekening gemaakt en soms komen ook daar al de eerste zinnen. Vanaf groep 3 gaan de kinderen eerst schrijven. Dit kunnen allerlei verschillende tekstsoorten zijn.  Bij iedere tekst wordt er gekeken naar wie, wat en waar. Wanneer de tekst klaar is dan wordt deze  "kladtekst" verwerkt tot een "nette" tekst. Vaak wordt de tekst getypt op de computer maar soms wordt de tekst met de hand in het net geschreven.

Bij een goede tekst mag een illustratie niet ontbreken. Met verschillende technieken en vormen krijg je iedere keer weer een prachtig eindresultaat.

Onze visie en missie.

Onze visie

Op de Fladderiep krijgen kinderen het vertrouwen, de verantwoordelijkheid en de ruimte, om eigen keuzes te durven maken en de taken zelfstandig te plannen en te organiseren. Ze leren oplossingsgericht te werken binnen de afgesproken kaders, hun eigen leerdoelen te stellen en zich te ontwikkelen tot  zelfstandige personen                                                                                            
De leerkracht geeft, waar nodig de kinderen handvatten en ondersteuning, om ze te laten ontdekken wat ze wel en niet kunnen. Op deze manier leren ze hun eigen grenzen kennen.

Kinderen worden hierin gesteund door handelingswijzers en pictogrammen die in de lokalen en door de school hangen en door het aanleren van routines.

Onze missie

De Fladderiep is een sterke school, een sterk merk, met een warm en betrokken team, betrokken ouders die zich verantwoordelijk voelen voor de school waar hun kind(eren) naar toe gaan. We geven kwalitatief goed onderwijs aan (waar mogelijk) alle basisschoolleerlingen uit Kraggenburg.