Topondernemers

Een korte uitleg over het gebruik van Topondernemers.

Op onze school gebruiken wij in de groepen 5 t/m 8 één methode voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. De kinderen en leerkrachten zijn erg enthousiast over de methode Topondernemers.

Topondernemers laat kinderen op veel verschillende, nieuwe en verfrissende manieren werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Kinderen ontdekken de wereld en zichzelf via thematische onderwerpen.

Er zijn twaalf thema’s met vijftien opdrachtenkaarten voor de groepen 5/6 en voor de groepen 7/8. De groepen kunnen tegelijkertijd in dezelfde periode aan hetzelfde thema werken. De leerkrachten bepalen zelf in welke periode een thema aan de orde komt. Elke week wordt er gewerkt aan topondernemers.

Aan het begin van een periode werken de kinderen individueel of samen aan een opdrachtenkaart. De informatie die ze nodig hebben vinden ze in boeken of op het internet. Er zijn verschillende manieren om de opdrachten uit te werken. De kinderen leren met behulp van de lesstof, hoe je presentaties moet geven, creatief te zijn, om te gaan met de competenties en het bevorderen van je eigen ontwikkeling. Aan het eind van de periode presenteren de kinderen de gemaakte opdrachten. 

Onze visie en missie.

Onze visie

Op de Fladderiep krijgen kinderen het vertrouwen, de verantwoordelijkheid en de ruimte, om eigen keuzes te durven maken en de taken zelfstandig te plannen en te organiseren. Ze leren oplossingsgericht te werken binnen de afgesproken kaders, hun eigen leerdoelen te stellen en zich te ontwikkelen tot  zelfstandige personen                                                                                            
De leerkracht geeft, waar nodig de kinderen handvatten en ondersteuning, om ze te laten ontdekken wat ze wel en niet kunnen. Op deze manier leren ze hun eigen grenzen kennen.

Kinderen worden hierin gesteund door handelingswijzers en pictogrammen die in de lokalen en door de school hangen en door het aanleren van routines.

Onze missie

De Fladderiep is een sterke school, een sterk merk, met een warm en betrokken team, betrokken ouders die zich verantwoordelijk voelen voor de school waar hun kind(eren) naar toe gaan. We geven kwalitatief goed onderwijs aan (waar mogelijk) alle basisschoolleerlingen uit Kraggenburg.