De Fladderiep, bijzonder van stam tot kruin

De Fladderiep heeft:  

  • stevige wortels vanuit twee basisscholen  
  • een sterke stam door betrokken ouders  
  • een uitgebreid takkenstelsel en kruin door bevlogen leerkrachten.  

Lees meer....

Trefwoord

Het thema van Trefwoord de komende weken is: Opstaan met lef

In dit thema ontdekken kinderen verschillende betekenissen van opstaan. Het begint met ’s ochtends je bed uitkomen en actief worden. Doen wat nodig is. Een ander en jezelf vooruit helpen.   Opstaan kan ook betekenen het opnemen voor mensen die in de verdrukking komen. Opstandig worden bij het zien van onrecht. Kinderen zien een film die speciaal voor Trefwoord is gemaakt. In deze film verbergt de twaalfjarige Floor een Irakees klasgenootje die uitgezet dreigt te worden.  Het zijn voorbeelden van opstaan, voorbeelden van geloven in het goede. Voorbeelden die laten zien dat de boodschap van Jezus springlevend is.  

Adresgegevens

Voorstraat 3
8317 AG Kraggenburg
lokatie stam 0527-252884
lokatie kruin 0527-252345

dsdefladderiep@aves.nl

Onze visie en missie.

Onze visie

Op de Fladderiep krijgen kinderen het vertrouwen, de verantwoordelijkheid en de ruimte, om eigen keuzes te durven maken en de taken zelfstandig te plannen en te organiseren. Ze leren oplossingsgericht te werken binnen de afgesproken kaders, hun eigen leerdoelen te stellen en zich te ontwikkelen tot  zelfstandige personen                                                                                            
De leerkracht geeft, waar nodig de kinderen handvatten en ondersteuning, om ze te laten ontdekken wat ze wel en niet kunnen. Op deze manier leren ze hun eigen grenzen kennen.

Kinderen worden hierin gesteund door handelingswijzers en pictogrammen die in de lokalen en door de school hangen en door het aanleren van routines.

Onze missie

De Fladderiep is een sterke school, een sterk merk, met een warm en betrokken team, betrokken ouders die zich verantwoordelijk voelen voor de school waar hun kind(eren) naar toe gaan. We geven kwalitatief goed onderwijs aan (waar mogelijk) alle basisschoolleerlingen uit Kraggenburg.