Adresgegevens

Daltonschool de Fladderiep
Zuidermeent 3
8317 AC Kraggenburg
telefoon: 0527-252884
mobiel:   06-40513242
email:     dsdefladderiep@aves.nl

Welkom op onze website

De Fladderiep - HOME -

AGENDA

  Onze visie en missie.

  Onze visie

  Op de Fladderiep krijgen kinderen het vertrouwen, de verantwoordelijkheid en de ruimte, om eigen keuzes te durven maken en de taken zelfstandig te plannen en te organiseren. Ze leren oplossingsgericht te werken binnen de afgesproken kaders, hun eigen leerdoelen te stellen en zich te ontwikkelen tot  zelfstandige personen                                                                                            
  De leerkracht geeft, waar nodig de kinderen handvatten en ondersteuning, om ze te laten ontdekken wat ze wel en niet kunnen. Op deze manier leren ze hun eigen grenzen kennen.

  Kinderen worden hierin gesteund door handelingswijzers en pictogrammen die in de lokalen en door de school hangen en door het aanleren van routines.

  Onze missie

  De Fladderiep is een kwalitatief sterke school, met een warm en betrokken team. Betrokken ouders die zich verantwoordelijk voelen voor de school waar hun kind(eren) naar toe gaan. We geven kwalitatief goed onderwijs aan (waar mogelijk) alle basisschoolleerlingen uit Kraggenburg.