De Fladderiep, bijzonder van stam tot kruin

De Fladderiep heeft:  

 • stevige wortels vanuit twee basisscholen  
 • een sterke stam door betrokken ouders  
 • een uitgebreid takkenstelsel en kruin door bevlogen leerkrachten.  

Lees meer....

Trefwoord

Het thema van Trefwoord de komende weken is: Verbinden. 

Over wat mensen bindt en de kracht van een samenleving. Over verdeeldheid en over broederschap, over tegenpolen en bruggenbouwers.

Adresgegevens

Voorstraat 3
8317 AG Kraggenburg
lokatie stam 0527-252884
lokatie kruin 0527-252345

dsdefladderiep@aves.nl

Agenda

  Onze visie en missie.

  Onze visie

  Op de Fladderiep krijgen kinderen het vertrouwen, de verantwoordelijkheid en de ruimte, om eigen keuzes te durven maken en de taken zelfstandig te plannen en te organiseren. Ze leren oplossingsgericht te werken binnen de afgesproken kaders, hun eigen leerdoelen te stellen en zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen.
  De leerkracht geeft, waar nodig de kinderen handvatten en ondersteuning, om kinderen te laten ontdekken wat ze wel en niet kunnen en ze hun eigen grenzen kennen.
  Kinderen worden hierin gesteund door handelingswijzers en pictogrammen die in de lokalen en door de school hangen en door het aanleren van routines.

  Onze missie

  De Fladderiep is een sterke school, een sterk merk, met een warm en betrokken team, betrokken ouders die zich verantwoordelijk voelen voor de school waar hun kind(eren) naar toe gaan. We geven kwalitatief goed onderwijs aan (waar mogelijk) alle basisschoolleerlingen uit Kraggenburg.