Snappet.

Met Snappet heeft ieder kind op een eigen tablet toegang tot les- en oefenmateriaal op het geschikte niveau. Leerlingen van groep 5 en 6 verwerken de  reken- en spellingsopdrachten van de methode op de tablet van Snappet. De groepen 7 en 8 hebben een eigen laptop, hierop kunnen ze alle lessen vanuit Snappet maken.

Rekenen
De leerlingen zien telkens één rekenopgave op hun scherm. Dit is overzichtelijk en werkt prettig voor de leerlingen. Er zijn verschillende typen opgaven, opgaven waarbij een antwoord ingevuld moet worden, opgaven waarbij het juiste antwoord aangetikt moet worden en opgaven waarbij met afbeeldingen of getallen gesleept moet worden. De leerlingen oefenen met deze opdrachten doelgericht met alle leerstof op het gebied van rekenen.

Spelling
Via een aansprekende lesopbouw met volop aandacht voor differentiatie, worden de leerlingen uitgedaagd om goed na te denken over de juiste schrijfwijze van de woorden. Hierin worden ze geholpen door de uitleg van de spellingsregel die terugkomt bij de opgaven en de leerling helpt om de regel toe te passen. Door de grote hoeveelheid beschikbare oefenstof, komen zelfs de beste spellers niet te kort.

Snappet tabletonderwijs leidt tot betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen, hogere productie, directe feedback en meer individuele differentiatie. Tabletonderwijs creëert meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse

Leerlingen zien hun voortgang en krijgen directe feedback. Ze zien per opgave of het antwoord goed of fout is. Bij foute antwoorden kunnen ze de opdracht nog eens maken. De leervoortgang van de klas en de individuele leerlingen is op ieder moment zichtbaar voor de leraren. Dat helpt zowel direct in de klas, als bij de evaluatie en planning.

Na het maken van de taak kunnen kinderen op eigen niveau opdrachten maken van rekenen of spelling of oefenen aan de persoonlijke leerdoelen van deze vakken.

Adaptieve lesstof       Directe instructies       Meer inzicht       Hoger leerresultaat