Vakantierooster

Schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie              22-10-2018 t/m 26-10-2018

Kerstvakantie                24-12-2018 t/m 04-01-2019

Voorjaarsvakantie         18-02-2019 t/m 23-02-2019

Goede Vrijdag+Pasen   19-04-2019 t/m 22-04-2019

Koningsdag 2018          27-04-2019

Meivakantie                 22-04-2019 t/m 03-05-2019

Hemelvaart                  30-05-2019 t/m 31-05-2019

Pinksteren                     10-06-2019

Zomervakantie              12-07-2019 t/m 23-08-2019

Onze visie en missie.

Onze visie

Op de Fladderiep krijgen kinderen het vertrouwen, de verantwoordelijkheid en de ruimte, om eigen keuzes te durven maken en de taken zelfstandig te plannen en te organiseren. Ze leren oplossingsgericht te werken binnen de afgesproken kaders, hun eigen leerdoelen te stellen en zich te ontwikkelen tot  zelfstandige personen                                                                                            
De leerkracht geeft, waar nodig de kinderen handvatten en ondersteuning, om ze te laten ontdekken wat ze wel en niet kunnen. Op deze manier leren ze hun eigen grenzen kennen.

Kinderen worden hierin gesteund door handelingswijzers en pictogrammen die in de lokalen en door de school hangen en door het aanleren van routines.

Onze missie

De Fladderiep is een sterke school, een sterk merk, met een warm en betrokken team, betrokken ouders die zich verantwoordelijk voelen voor de school waar hun kind(eren) naar toe gaan. We geven kwalitatief goed onderwijs aan (waar mogelijk) alle basisschoolleerlingen uit Kraggenburg.