Samenwerking

Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Doordat leerlingen samen met leerkrachten, medeleerlingen en leerlingen uit andere groepen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar omgaan. Door elkaar te helpen, naar elkaar te luisteren en respect voor elkaar te hebben, ontwikkelen ze sociale vaardigheden. Ze leren hun eigen inbreng en dat van anderen te beoordelen en hierop te reflecteren. Het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking is van grote waarde . Hierdoor leren ze kwaliteiten van elkaar te zien, ook van leerlingen waar ze in eerste instantie niet zelf voor zouden kiezen.

De Fladderiep - Samenwerking -

Onze visie en missie.

Onze visie

Op de Fladderiep krijgen kinderen het vertrouwen, de verantwoordelijkheid en de ruimte, om eigen keuzes te durven maken en de taken zelfstandig te plannen en te organiseren. Ze leren oplossingsgericht te werken binnen de afgesproken kaders, hun eigen leerdoelen te stellen en zich te ontwikkelen tot  zelfstandige personen                                                                                            
De leerkracht geeft, waar nodig de kinderen handvatten en ondersteuning, om ze te laten ontdekken wat ze wel en niet kunnen. Op deze manier leren ze hun eigen grenzen kennen.

Kinderen worden hierin gesteund door handelingswijzers en pictogrammen die in de lokalen en door de school hangen en door het aanleren van routines.

Onze missie

De Fladderiep is een sterke school, een sterk merk, met een warm en betrokken team, betrokken ouders die zich verantwoordelijk voelen voor de school waar hun kind(eren) naar toe gaan. We geven kwalitatief goed onderwijs aan (waar mogelijk) alle basisschoolleerlingen uit Kraggenburg.