Creatiek

Met Creatiek worden alle creatieve beeldende vakken, zoals tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen, kunstbeschouwing en het vak techniek samengevoegd.

De kinderen van groep 5 t/m 8 werken in heterogene groepen met elkaar. Meestal zijn er 3 of 4  verschillende opdrachten. De kinderen leren met en van elkaar ongeacht welke leeftijd zij hebben.

Zo kan een 12 jarige een 8 jarige helpen met bijvoorbeeld solderen of breien en in een groepswerk maken de 8 tot 12 jarigen samen een ontwerp voor een troon en voeren dit uit. Het samen overleggen, ontwerpen, creëren en evalueren van een kunstwerk of gebruiksvoorwerp is een belangrijk proces binnen het Dalton onderwijs.

De thema’s worden afgewisseld door o.a. Sint en Kerst knutselwerk en cadeaus voor Moederdag en Vaderdag. De kinderen mogen bij deze onderdelen kiezen uit de verschillende technieken en verschillende materialen die worden aangeboden.

Het doel van creatiek op de Fladderiep is de kinderen te laten proeven van de materialen en de technieken, het leren van technieken, het ontdekken en ontwikkelen van hun beeldende talenten. Maar het allerbelangrijkste is het de kinderen plezier te laten beleven aan het creëren, het werken met hun handen, hoofd en hart en de kinderen te laten voelen dat de mogelijkheden tot creëren oneindig zijn.

Onze visie en missie.

Onze visie

Op de Fladderiep krijgen kinderen het vertrouwen, de verantwoordelijkheid en de ruimte, om eigen keuzes te durven maken en de taken zelfstandig te plannen en te organiseren. Ze leren oplossingsgericht te werken binnen de afgesproken kaders, hun eigen leerdoelen te stellen en zich te ontwikkelen tot  zelfstandige personen                                                                                            
De leerkracht geeft, waar nodig de kinderen handvatten en ondersteuning, om ze te laten ontdekken wat ze wel en niet kunnen. Op deze manier leren ze hun eigen grenzen kennen.

Kinderen worden hierin gesteund door handelingswijzers en pictogrammen die in de lokalen en door de school hangen en door het aanleren van routines.

Onze missie

De Fladderiep is een sterke school, een sterk merk, met een warm en betrokken team, betrokken ouders die zich verantwoordelijk voelen voor de school waar hun kind(eren) naar toe gaan. We geven kwalitatief goed onderwijs aan (waar mogelijk) alle basisschoolleerlingen uit Kraggenburg.