Team

Team van Daltonschool de Fladderiep

 

Groep 1/2 -  Vera Arink en Rian Winter

Groep 3/4 -  Molle Stuiver, Henriëtte Linker en  Alie van Kampen

Groep 5/6  - Marjan de Waal

Groep 7/8  - Hilde Doorn en Wendy Willemsen

ICT - Henriëtte Linker

IB -  Myrna van Smeden, Cindy van Raalten

Daltoncoördinator - Alie van Kampen

Conciërge -  Jan Arink

Directie -  Anne-Marie van Fraeijenhove

   
   
   
   
   

Onze visie en missie.

Onze visie

Op de Fladderiep krijgen kinderen het vertrouwen, de verantwoordelijkheid en de ruimte, om eigen keuzes te durven maken en de taken zelfstandig te plannen en te organiseren. Ze leren oplossingsgericht te werken binnen de afgesproken kaders, hun eigen leerdoelen te stellen en zich te ontwikkelen tot  zelfstandige personen                                                                                            
De leerkracht geeft, waar nodig de kinderen handvatten en ondersteuning, om ze te laten ontdekken wat ze wel en niet kunnen. Op deze manier leren ze hun eigen grenzen kennen.

Kinderen worden hierin gesteund door handelingswijzers en pictogrammen die in de lokalen en door de school hangen en door het aanleren van routines.

Onze missie

De Fladderiep is een sterke school, een sterk merk, met een warm en betrokken team, betrokken ouders die zich verantwoordelijk voelen voor de school waar hun kind(eren) naar toe gaan. We geven kwalitatief goed onderwijs aan (waar mogelijk) alle basisschoolleerlingen uit Kraggenburg.