De school

De Fladderiep heeft:  

  • stevige wortels vanuit twee basisscholen  
  • een sterke stam door betrokken ouders  
  • een uitgebreid takkenstelsel en kruin door bevlogen leerkrachten.  

Dit biedt voor kinderen: 

  • een veilige, beschutte plek, een warm nest voor de leerlingen die de school bezoeken.  
  • een plek om elkaar te ontmoeten, waar de verschillende achtergronden en levensovertuigingen met elkaar worden gedeeld en waar men elkaar respecteert. 
  • een school waar de leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen. Waar ze leren de vleugels uit te slaan en zich ontwikkelen tot unieke, zelfbewuste en zelfstandige personen.  

In de Fladderiep kunnen vele soorten vogels een veilige plek vinden om elkaar te ontmoeten, te nestelen en zich te ontwikkelen tot unieke en vrije vogels. Zo geeft de Fladderiep, net als AVES, talent vleugels. 

Onze visie en missie.

Onze visie

Op de Fladderiep krijgen kinderen het vertrouwen, de verantwoordelijkheid en de ruimte, om eigen keuzes te durven maken en de taken zelfstandig te plannen en te organiseren. Ze leren oplossingsgericht te werken binnen de afgesproken kaders, hun eigen leerdoelen te stellen en zich te ontwikkelen tot  zelfstandige personen                                                                                            
De leerkracht geeft, waar nodig de kinderen handvatten en ondersteuning, om ze te laten ontdekken wat ze wel en niet kunnen. Op deze manier leren ze hun eigen grenzen kennen.

Kinderen worden hierin gesteund door handelingswijzers en pictogrammen die in de lokalen en door de school hangen en door het aanleren van routines.

Onze missie

De Fladderiep is een sterke school, een sterk merk, met een warm en betrokken team, betrokken ouders die zich verantwoordelijk voelen voor de school waar hun kind(eren) naar toe gaan. We geven kwalitatief goed onderwijs aan (waar mogelijk) alle basisschoolleerlingen uit Kraggenburg.